By A Web Design

Noureddine Oulad El Hadj Sellam is de oprichter en het gezicht van Stichting Hoop in de Toekomst. Hij is een bekend en vertrouwd persoon in de Indische buurt. Noureddine behoort tot de kring van personen die zich binnen de communities van Oost hebben gemanifesteerd als de sociale kern van de wijk. Als aanspreekpunt en contactpersoon vangt Noureddine signalen op van diverse buurtbewoners. Noureddine heeft veelal bemiddelt, verbindingen gelegd en input verzorgd bij de ontwikkelen van diverse sociaal maatschappelijke projecten.

Noureddine heeft zich opgesteld als spreekbuis voor de bewoners, bijvoorbeeld door in te spreken tijdens commissievergaderingen van het stadsdeel (zie filmpje op de homepage). Ook trekt hij vaak de buurt in om via evenementen, ludieke acties, enquêtes en een op een gesprekken nader tot bewoners te komen. Ook jongeren weet hij goed te bereiken. Dit maakt dat Noureddine, als spin in het web, een breed scala aan doelgroepen bereikt.

De oprichting van Stichting Hoop in de Toekomst was daarom een logisch gevolg. Binnen de stichting komen de meest prangende onderwerpen samen die Noureddine tijdens zijn werk is tegengekomen. Het programma is afgestemd op de behoeftes van jongeren, jonge gezinnen, volwassenen en ouderen.

Stichting Hoop in de Toekomst acht het investeren in de jeugd noodzakelijk. Door middel van sportactiviteiten en creatieve workshops (muziek, theater, etc) draagt de stichting een steentje bij aan het buurtaanbod. Jongeren krijgen binnen de stichting de ruimte om hun eigen projecten te ontwikkelen. Daarnaast is er aandacht voor thema's als werkgelegenheid, discriminatie, pesten, veiligheid, criminaliteit en levensstijl (hoe om te gaan met drank, drugs, seks).

Ook radicalisering is een thema waar de stichting op in speelt. Noureddine gaat in gesprek met jongeren over hun levensovertuiging, politieke opvattingen en geloofsbeleving. Middels debatten en brainstormsessies met jongeren maakt hij gevoelige thema's op laagdrempelige wijze bespreekbaar. Noureddine neemt geen blad voor de mond, hij schroomt niet om taboegevoelige onderwerpen in de groep te gooien.

Noureddine wil jongeren op deze manier inzicht geven en laten inzien dat ze in de Nederlandse maatschappij kansen hebben om een carrière op te bouwen. Doel is om jongeren in te laten zien dat ze op hun hoede moeten zijn voor groeperingen die misbruik kunnen maken van jongeren.

Ouders en opvoeders worden vaak bij activiteiten betrokken samen met de scholen. De stichting zet zich ook in voor het welzijn van ouderen. Armoede, eenzaamheid en angst onder ouderen zijn enkele thema's waar de stichting een aanbod op verzorgt. De stichting zet activiteiten en bijeenkomsten op waarbij ouderen in contact komen met jongeren.

Stichting Hoop in de Toekomst houd in de ontwikkeling van programma's rekening met zoveel mogelijk doelgroepen. Mensen die minder valide zijn moeten kunnen deelnemen aan het buurtaanbod. Ook mensen met een beperking worden niet over het hoofd gezien. Samen met partners creëert de stichting een passend aanbod. 

Samenwerkingspartners zijn: Meevaart Communitie, Indische Buurt Community, Makassarplein Community, Stichting 020, Stadsdeel Oost en Stichting Streetsmart.

Wilt u meer informatie over de stichting, de doelstellingen, visie & missie of de drive van de oprichter? Noureddine gaat graag met u in gesprek!

  • Het is altijd leuk om met Noureddine te spreken. Hij is positief ingesteld en hij heeft een scherpe blik. Noureddine heeft altijd heel goed in de gaten wat er speelt in de buurt. Dat maakt hem een waardevolle samenwerkingspartner.

    Lenny Bijker, Netwerk Amsterdamse Helden
  • Noureddine Ouled El Hadj Sellam is een talentvol organisator met een fijne kennis van mensen. Hij heeft een warme persoonlijkheid en een groot hart voor burgerparticipatie van onderop. Ik heb met hem met plezier samengewerkt tijdens de Week van de Indische Buurt 2013, een co-creatieproces van enkele maanden tussen active burgers, ambtenaren van het Stadsdeel Oost en sociale professionals. In deze periode heb ik zelf kunnen ervaren hoe zijn kwaliteiten de doorslaggevende slag gaven voor het optimaal benutten van burgerkracht en buurtkracht in de Indische Buurt van Amsterdam Oost.

    Mellouki Cadat Senior adviseur Gebiedsgericht werken bij MOVISIE, kennis en aanpak va sociale vraagstukken www.movisie.nl